prm bioprocesor
Predstavujeme bioprocesor

O produkte

Bioprocesory sú moderné zariadenia pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Prinášajú riešenie pre podnikateľov najmä v oblasti kuchynských odpadov. Bioprocesor vďaka modernej technológii znižuje objem organického odpadu a stabilizuje ho. Zariadenie je v súlade s legislatívnymi požiadavkami na nakladanie s vedľajšími živočísnymi produktmi, nakoľko umožňuje kompostovanie a hygienizáciu odpadu. Výstupný produkt je možné využiť ako kompost, pevné palivo alebo ako substrát do bioplynovej stanice.

Pri procese spracovania odpadu bioprocesorom, dochádza k mechanickému rozrušovaniu materiálu a pôsobením mikroorganizmov za zvýšenej teploty k rozkladu organickej hmoty. Uvoľňuje sa voda a oxid uhličitý a klesá tak objem materiálu vo vnútri stroja. V priebehu 24 hodín je tak objem odpadu zredukovaný až o 80 %. Proces je ovládaný technológiou Jem Adaptive Logic ™, vyvinutou špeciálne pre optimalizáciu spracovania organického odpadu v bioprocesore. Podobne ako sa ľudský organizmus prispôsobuje svojim stravovacím návykom, táto technológia je schopná optimalizovať „tráviaci proces“ tak, aby bol čo najefektívnejší a energeticky nenáročný.

Bioprocesory sú kvalitným produktom vyrobeným vo Veľkej Británii. Všetky zariadenia majú CE certifikát (EÚ vyhlásenie o zhode).

Výhody Bioprocesora

Redukuje odpad

Redukuje zápach

Hygiena ikona

Zlepšuje hygienu

Energia ikona

Energeticky efektívny

Priestor ikona

Šetrí priestor

Legislativa ikona

V súlade s legislatívou

Bioprocesor P500
Prehrať video
Princíp funkcie bioprocesora

Bioprocesor v praxi

V Bioprocesore dochádza k aeróbnemu rozkladu organického materiálu pomocou kyslíka a špeciálnej zmesi termofilných mikroorganizmov. Rotor vo vnútri stroja rozrušuje materiál a vytvára tak v spojení s ohrevom vhodné prostredie pre život a aktivitu mikroorganizmov. Metabolizmom mikroorganizmov dochádza k rozkladu hmoty, klesá obsah vody v substráte a znižuje sa tak jeho výsledná hmotnosť.