Zariadenia

Bioprocesor P250
Kapacita 250 litrov za 24 hod.
Viac info
Bioprocesor P500
Kapacita 500 litrov za 24 hod.
Viac info
Bioprocesor P1000
Kapacita 1 000 litrov za 24 hod.
Viac info