FAQ

Bioprocesor slúži na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov, najmä kuchynských a reštauračných odpadov.

Bioprocesor predstavuje bioreaktor, v ktorom prebieha podporovaná aeróbna fermentácia. Materiál vo vnútri stroja je mechanicky premiešavaný a rozrušovaný. Za zvýšenej teploty a prísunu kyslíka dochádza k rozkladu organickej hmoty baktériami, vyšľachtenými na tento účel. Objem materiálu klesá v priebehu 24 hodín až o 80 %.

Ide o modernú smart technológiu, ktorá predstavuje kooperáciu medzi činnosťou baktérií a chodom stroja. Monitorovaním a analýzou súboru parametrov dokáže Jem Adaptive Logic ™ optimalizovať prácu zariadenia pre dosiahnutie nízkej energetickej spotreby a vysokej efektivity spracovania organického materiálu. Proces je možné monitorovať aj cez smartphone a mať tak stále obraz o prevádzke.

Spracovať sa bez problémov dá ovocie a zelenina, zelené rastlinné zvyšky, zvyšky jedál, pečivo a sušienky, kávový grunt a čaj, ryby, hydina, polievky, morské plody, vajcia, mäso, kompostovateľné obaly, nasávaná kartonáž (napr. obaly od vajec), servítky a kuchynské utierky, kuracie a rybie kosti a mnoho iného.

Nepatria sem veľké kosti (bravčové, hovädzie), veľké mušle (ustrice), kancelársky a obalový papier alebo letáky, kokos alebo iné plody s pevnou škrupinou, kuchynský olej, bežné plastové obaly, textil, ohorky od cigariet, veľké kusy dreva a inertné materiály ako kov, sklo, kameň a pod.

Zápach a prítomnosť hmyzu je častým sprievodným javom skladovania kuchynských odpadov na prevádzke. Naproti tomu, pri spracovaní odpadu v bioprocesore vzniká len nevýrazný zápach, pripomínajúci vôňu pripáleného pudingu či koláča. Navyše nepriťahuje hmyz a hlodavce, keďže má mierne kyslý nádych. Možnosť spracovania odpadu priamo na vlastnej prevádzke je veľkým benefitom tejto technológie.

Kapacita závisí od zvoleného typu zariadenia, napr. P250 zvládne 250 litrov za deň a P1000 až 1000 litrov za deň.

Ideálne sú tri dávky v priebehu dňa, cez noc nechať zariadenie pracovať a ráno ho vyprázdniť. Prevádzku stroja je však možné prispôsobiť aj inému režimu.

Materiál, ktorý vychádza zo stroja, má podobu nestabilného kompostu s relatívne nízkym pH. Ak ho chceme využiť ako pôdne hnojivo, je potrebné ho zmiešať so zemou, prípadne ho nechať pár týždňov vyzrieť. Možnosťou využitia je aj energetické zhodnotenie vo vykurovacej jednotke na biopalivo. V prípade, že nemáte možnosť substrát využiť, stále šetríte na odvoze až 80 % v porovnaní s bežnou prevádzkou.

Neváhajte a pýtajte sa.
Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?